Kontaktujte nás

Freeport, s.r.o.
Športová ulica 2757
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefóny:
0911 735 712
412 02 34 56
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa: SK0209000000005060305570
ČSOB: SK1875000000004006378985
Ďalšie informácie:
IČO: 44165684
DIČ: SK2022612361
IČ pre DPH: SK2022612361
Registracia: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 20622/L